Learning Equipment XVI

Learning Equipment XVI

மு/ஆரோக்கியபுரம் தமிழ் வித்தியாலயத்தின் மாணவர்களுக்கு பாடசாலையின் அதிபரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க மேலும் ஒரு தொகுதி பயிற்சிப்புத்தகங்கள் 27.06.2023வியாழக்கிழமையன்று வழங்கிவைக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *