Learning Equipment XII

Learning Equipment XII

நல்லதைச் செய்வோம். நம்மை, அது நின்று காக்கும்!…

எமது மன்ற மட்டக்கிளப்பு மாவட்ட உறுப்பினரான திரு. வே.பிரியதர்ஷன் மற்றும் அவரின் நண்பன் திரு.பிரதீபன் ஆகியோரின் மட்டக்கிளப்பு மாவட்டத்தின் 2வது தெரிவாக மட்/மமே/ நாற்பதுவட்டை விபுலானந்தா வித்தியாலயத்தை தெரிவு செய்திருந்தனர்.ஆண்டு1 தொடக்கம் ஆண்டு 9வரையுள்ள இப்பாடசாலையில் வகுப்பு ரீதியாக 5மாணவர்கள் என்ற அடிப்படையில் தெரிவுசெய்த மொத்தம் 45 மாணவர்களுக்கு 2023ஆம் கல்வியாண்டுக்கான தேவையான கற்றல் உபகரணங்கள் 03.04.2023 அன்று பாடசாலையின் அதிபர் திரு.பரா தலைமையில் வழங்கிவைக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *